Pro Bohemia Ostrava 2023

Gratulujeme našim žákům k účasti a úspěchům v soutěži Pro Bohemia Ostrava a děkujeme za reprezentaci školy.

Hra na klavír

  • František Zapletal – čestné uznání

Sólový zpěv

  • Rudolf Mohyla – 3. místo
  • Hana Vařeková – 3. místo
  • Laura Mohylová – čestné uznání
  • Lucie Kudrnová
  • Matěj Čírtek
  • Filip Chytil

Děkujeme vyučujícím Mgr. M. Dvořákové a Mgr. L. Polanskému, DiS. za pečlivou přípravu a korepetitorkám Mgr. M. Jedličkové a Mgr. A. Procházkové za spolupráci.