Omluvte své dítě z výuky pomocí jednoduchého formuláře – omluvenka bude předána vyučujícímu.