Úplata za vzdělávání – školní rok 2022/2023

Organizační zabezpečení školního roku 2022/2023

Informace k individuálnímu studiu Hudební nauky

Školní řád ZUŠ CAMPANELLA

Výroční zpráva ZUŠ CAMPANELLA 2020/2021

Výroční zpráva ZUŠ CAMPANELLA 2019/2020

Výroční zpráva ZUŠ CAMPANELLA 2018/2019

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Vyhláška č. 71 2005Sb., o Základním uměleckém vzdělání