Campanella

Hlavní sbor Campanella je nejvyspělejším sborovým tělesem Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc. Sbor navštěvují zpěváci ve věku od 10 do 18 let, kteří za sebou mají víceletou sborovou průpravu z přípravných pěveckých oddělení. V letech 2013 – 2015 prošel sbor výraznou generační obměnou a vystřídalo se u něj několik sbormistrů. Od srpna 2017 sbor vede Jana Synková. Významnými úspěchy v nové historii sboru jsou zlatá ocenění na mezinárodní soutěže sborového zpěvu Voce Magna v Žilině (2017), na mezinárodním hudebním festivalu v belgickém Neerpeltu (2018) a v celostátní soutěži pěveckých sborů ZUŠ ČR (2019).  V repertoáru sboru najdeme skladby nejrůznějšího charakteru – od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonie a klasicismus až po skladby současných autorů. Podstatnou část repertoáru sboru tvoří úpravy lidových písní z celého světa.

Pravidelné zkoušky sboru se konají každé pondělí a středu vždy od 16.30 do 18.10

Sbormistryně

Jana_S2
Mgr. Jana Synková

synkova@campanella.cz