Bel canto

Pěvecký sbor Bel canto je aktivním hudebním tělesem od roku 2018, kdy vznikl z podnětu starších zpěváků dětského pěveckého sboru Campanella Olomouc a jejích bývalých členů. Je součástí kulturního života města Olomouce, kde pravidelně vystupuje na koncertech a společenských akcích. K zahraničním úspěchům sboru můžeme zařadit účast na Horehronských slavnostech v Brezne v roce 2019 a účast v soutěži Akademická Banská Bystrica v roce 2021, kde Bel canto získalo stříbrné ocenění.

Repertoár Bel canta je pestrý a najdeme v něm skladby od období středověku přes renesanci až ke klasicismu, podstatnou část tvoří lidové písně z celého světa a jejich úpravy. K nácviku skladeb se schází 35 zpěváků sboru jedenkrát týdně.

Hudba prekracuje hranice – koncert Bremy

Sbormistryně

Jana_S2
Mgr. Jana Synková

synkova@campanella.cz