ZUŠ CAMPANELLA Olomouc – Základní umělecká škola CAMPANELLA je jednooborovou uměleckou školou poskytující vzdělávání v hudebním oboru. V roce 2012 byla zapsána do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navazuje na více než čtyřicetiletou úspěšnou dráhu pěveckého sboru CAMPANELLA Olomouc, který je i nadále její součástí. Ředitelkou školy je PhDr. Iveta Hlubinková.

ZUŠ CAMPANELLA vzdělává děti ve věku od pěti do osmnácti let. Pracuje s většinou nadaných i výrazně talentovaných dětí a odborně je připravuje na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na dalších školách s uměleckým zaměřením.

Kolektivní (sborová) výuka má kvalitní, propracovanou a jedinečnou metodiku výuky u dětí všech věkových kategorií a realizuje se v pěveckých sborech BROUČCI, BERUNKY, MLADŠÍ CAMPANELLA a CAMPANELLA.

Individuální výuka probíhá v přípravném studiu hudební výchovy (děti ve věku 5 až 7 let), sólovém zpěvu a ve hře na hudební nástroj (klávesové a dechové nástroje). Kolektivní i individuální výuka je doplněna o pětileté studium hudební nauky.

Výuka probíhá v budově ZUŠ CAMPANELLY ve Slovenské ulici č. 5 a v učebnách ZUŠ CAMPANELLY v ulici Sokolská č. 7 a Slovenská č. 12.

Číslo účtu: 107-2884350207/0100.

Název školy: Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc
Adresa školy: Slovenská 594/5, 779 00, Olomouc
Ředitelka: PhDr. Iveta Hlubinková
IČO: 71342231
IZO: 181 036 690
RED IZO: 691 004 161
ID datové schránky: aanmmem
Tel.: 585 750 962, 777 432 135
E-mail: info@campanella.cz
Web: www.campanella.cz

Úřední hodiny (Sokolská 7):  pondělí a středa  9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00