Pěvecké sbory

Pět pěveckých oddělení CAMPANELLY - od nejmladších po nejstarší zpěváky - představení jednotlivých sborů v pravém menu

Pěvecký sbor CAMPANELLA založili v roce 1967 otec a syn Karel a Jiří Klimešovi. Od doby svého vzniku je sbor nedílnou součástí kulturního života v Olomouci. Za dobu své existence Campanella uspořádala více než 1500 koncertů a absolvovala řadu koncertních turné po různých zemích Evropy, Asie, Ameriky i Afriky.

Od roku 2012 je sbor Campanella součástí Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc. Pravidelně pořádá podzimní, vánoční a jarní koncerty a jednotlivá pěvecká oddělení sboru se účastní různých festivalů, soutěží a přehlídek dětských pěveckých sborů.

V současné době v pěveckých odděleních Campanelly zpívá přes 200 zpěváků ve věku od 3 do 20 let. Přípravná oddělení BROUČCI (předškoláci) a BERUNKY (děti prvních a druhých tříd) řídí sbormistryně Daniela Vrajová, MLADŠÍ CAMPANELLU (děti druhých až čtvrtých tříd) vede sbormistryně Anna Králová, hlavní sbor CAMPANELLU (děti od pátých tříd) a smíšený komorní sbor BEL CANTO řídí sbormistryně Jana Synková.

Koncertní repertoár sborů je velmi široký, obsahuje skladby všech stylů – od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonie, klasicismus, romantismus, až po moderní skladby současnosti včetně lidových písní.