Broučci

V oddělení Broučků zpívají nejmenší zpěváčci – děti ve věku od 3 do 6 let. Skupina padesáti až šedesáti dětí se schází jednou týdně, vždy v úterý od 16.15 do 17.00. Společně se učí nové písničky nebo si opakují písně, které už umí od rodičů nebo z mateřské školy. Hodiny jsou zábavné, plná povídání, pohádek, obrázků, a samozřejmě zpívání. Kromě zpěvu trénují Broučci také rytmus a někdy si i společně zatancují. Pokroky dětí jsou vidět na veřejných koncertech, které pořádá ZUŠ CAMPANELLA ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy třikrát až čtyřikrát do roka. Díky chuti do zpívání a roztomilosti malých zpěváků se tak daří předávat radost z hudby všem přítomným.

Pravidelné zkoušky se konají každé úterý 16.15 – 17.00.

Sbormistryně

Danka_V2
Daniela Vrajová

info@campanella.cz