Berunky

V pěveckém sboru Berunky zpívají žáci prvních a druhých tříd. Jsou to pokročilejší zpěváci, kteří se na práci dokáží již dobře soustředit. Velká část dětí přichází z oddělení Broučků předškoláků, odkud mají vštípeny základní pěvecké dovednosti. Vítáme však také nové zpěváky, kteří přinášejí do sboru nové nadšení. U Berunek jsou rozvíjeny také rytmické, intonační a pohybové dovednosti. Začínající školáci zpívají veselé a zábavné písničky, které dokáží vždy navodit příjemnou náladu. Berunky také získávají první znalosti z hudební teorie a seznamují se se základy intonace.

Pravidelné zkoušky se konají v úterý od 17.00 do 18 hodin.

Sbormistryně

Danka_V2
Daniela Vrajová

info@campanella.cz