Omluvte své dítě z výuky pomocí jednoduchého formuláře, omluvenka bude předána vyučujícímu. V horním menu uprostřed – Omluvenka nebo odkaz zde:
Read more
Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách). Zdroj MŠMT ČR
Read more
Obecná informace o zpracování osobních údajů
Read more