Mladší Campanella v Uničově a v Praze

V pátek 31. 3. se zúčastnila Mladší Campanella krajského kola soutěže pěveckých sborů ZUŠ v Uničově. Jako absolutní vítěz soutěže ve své kategorii postoupila do ústředního kola. Gratulujeme k úspěchu a držíme pěsti v ústředním kole v Litomyšli 6. května.

V sobotu 1. 4. pokračovalo vítězné tažení sboru v Praze na 16. sborové přehlídce Zahrada písní 2023, kde Mladší Campanella získala zlaté pásmo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Děkujeme sbormistryni Mgr. A. Králové za pečlivou přípravu, F. Jeníkovi za citlivý klavírní doprovod a Mgr. J. Božové za spolupráci během akcí.