Žák Vavřinec Kubíček ze třídy A. Bartulcové se zúčastnil 15. ročníku cyklu SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM

Společnost českých skladatelů – členská organizace Asociace hudebních umělců a vědců

zve ke zhlédnutí 6. „distančního“ a celkově letošního 3. videokoncertu jubilejního 15. ročníku cyklu


  SKLADATELÉ DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM

„Budoucí profesionální skladatelé?“

Koncert vyslaný do éteru 17. 3. 2021 je sestaven ze zasílaných videonahrávek pořizovaných v domácích podmínkách a na krátké mezidobí v prostorách ZUŠ doby koronavirové (COVID-19)

Odkaz na video: