Výchovné koncerty pro žáky ZŠ – Reduta 20. 2. 2020 – MLADŠÍ CAMPANELLA