Výchovné koncerty pro první třídy – Mladší Campanella 18. 2. 2022