Úspěchy našich žáků na Mezinárodní pěvecké soutěži Olomouc 2022

Rudolf Mohyla 1. místo, kategorie 1. + Cena Olomouckého zpěváčka + Cena pro nejmladšího účastníka soutěže + vystoupení na koncertě vítězů v Redutě

Hana Vařeková 1. místo, kategorie 2. + Cena Olomouckého zpěváčka

Laura Mohylová 2. místo, kategorie 3b

Gratulujeme žákům k získání umístění a jejich pedagogům Mgr. M. Dvořákové a Mgr. L. Polanskému, DiS. za přípravu. Dík patří též korepetitorkám Mgr. M. Jedličkové a Mgr. A. Procházkové.