Úspěch žáků na 28. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

Duettino Olomouc – Dana Kylarová a František Zapletal získali 1. místo.

Trio Music Olomouc – Dana Kylarová, Anežka Procházková a František Zapletal 2. místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za přípravu děkujeme vyučující M. Dvořákové.