Úspěch Vavřince Kubíčka v krajském kole skladatelské soutěže 2023

Žák 1. ročníku II. cyklu hry na klavír Vavřinec Kubíček získal zlaté pásmo s postupem do ústředního kola ve IV. kategorie od 15 do 26 let ve skladatelské soutěži.

Gratulujeme Vávrovi i jeho vyučujícímu Petru Mlynářovi. V ústředním kole přejeme hodně štěstí.