Úspěch Laury Mohylové na pěveckých soutěžích v Praze

Žákyně 6. ročníku sólového zpěvu Laura Mohylová se účastnila pěveckých soutěží v Praze.

V pátek získala na soutěži Pražský pěvec 2023 čestné uznání a vystoupí na Koncertě vítězů 11. června.

V sobotu ve 42. ročníku Duškovy pěvecké soutěže (HAMU Praha) získala 2. místo, a také se představí na koncertě vítězů 24. června.

Gratulujeme Lauře ke krásným úspěchům a děkujeme za reprezentaci školy.

Dík patří též Mgr. M. Dvořákové za pedagogické vedení a přípravu a Mgr. A. Procházkové za klavírní doprovod.