Účast našich žáků na XX. Mezinárodní pěvecké soutěži Olomouc 2023

8 žáků pěveckého oddělení se zúčastnilo této pěvecké soutěže. Děkujeme všem za reprezentaci školy a gratulujeme k získaným umístěním. Děkujeme pedagogům M. Dvořákové, L. Polanskému, A. Procházkové, M. Jedličkové za přípravu.