Rozvrh Hudební nauky ve školním roce 2022/2023

Žáci nahlásí vybranou hodinu osobně vyučujícím ve výuce Hudební nauky anebo e-mailem Mgr. Anně Králové na kralova@campanella.cz