Poděkování

Eliška Konečná získala druhé místo v celorepublikové soutěžní přehlídce Melodie, gratulujeme!

Děkujeme za spolupráci vyučující Monice Koubové a rodičům Elišky.