Okresní kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu proběhlo 10. 2. 2022 v ZUŠ CAMPANELLA

Všem soutěžícím gratulujeme!

Výsledková listina zde:

https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=15279