Naši žáci na soutěži Pro Bohemia Ostrava 2024

Stella Galásková – 2. místo

René Mohyla – 2. místo

František Zapletal – 2. místo

Magdaléna Umlaufová – čestné uznání

Rudolf Mohyla – 3. místo

Gratulujeme všem k získaným oceněním a děkujeme vyučujícím M. Dvořákové a L. Polanskému za přípravu. Děkujeme za klavírní doprovod A. Procházkové a M. Jedličkové.