Náhradní prostory pro výuku – vytopené tři učebny Sokolská 7

Dne 27. 9. 2023 došlo k havárii vody v mezipatře budovy Sokolská 7. V prostorách učeben 1, 2, 3 nebude možné minimálně po dobu měsíce října vyučovat. Náhradní prostory pro výuku jsou zajištěny – více informací u vyučujících z uvedených tříd nebo u ředitelky školy.