Bel canto v Brémách 11. – 14. května 2023

Pěvecký sbor Bel canto absolvoval ve dnech 11. až 14. května 2023 výměnný pobyt v Brémách za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Jarní koncert s názvem Czech this out! uspořádali s univerzitním pěveckým sborem J-Cappella Brémy v sobotu 13. května v kostele St. Magni Kirche.

Děkujeme Bel cantu za reprezentaci v zahraničí a paní sbormistryni Janě Synkové za přípravu.