Základní informace

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc – základní umělecká škola Campanella je jednooborovou uměleckou školou poskytující vzdělávání v hudebním oboru. V roce 2012 byla zapsána do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navazuje na více než čtyřicetiletou úspěšnou dráhu pěveckého sboru Campanella Olomouc, který je i nadále její součástí. Ředitelkou školy je PhDr. Iveta Hlubinková, která organizačně spolupracuje s pěveckým sborem přes třicet let. Zřizovatelem školy je Jiří Klimeš – zakladatel pěveckého sboru Campanella.

ZUŠ CAMPANELLA vzdělává děti ve věku od pěti do osmnácti let.  Pracuje s většinou nadaných i výrazně talentovaných dětí a odborně je připravuje na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na dalších školách s uměleckým zaměřením.

Kolektivní (sborová) výuka má kvalitní, propracovanou a jedinečnou metodiku výuky u dětí všech věkových kategorií a realizuje se v pěveckých sborech BROUČCI, BERUNKY, ZELENÁ CAMPANELLA a ČERVENÁ CAMPANELLA.

Individuální výuka probíhá v přípravném studiu hlasové výchovy (děti ve věku 5 až 7 let), sólovém zpěvu a ve hře na hudební nástroj (klavír, flétna). Kolektivní i individuální výuka je doplněna o pětileté studium hudební nauky.

Výuka probíhá v budově ZUŠ Campanelly ve Slovenské ulici č. 5 a v učebnách ZUŠ Campanelly v ulici Sokolská č.7.

Pro školní rok 2017/2018 bylo stanoveno školné pro kolektivní výuku (sborový zpěv) 1.000,-Kč/pololetí, pro individuální výuku (hra na flétnu, sólový zpěv, hra na klavír) 1.700,-Kč/pololetí. Platí se převodem na účet k 15. 9. 2017 a k 15. 2. 2018.

Číslo účtu: 107-2884350207/0100.

Název školy: Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc
Adresa školy: Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc
IČO: 71342231
Ředitelka: PhDr. Iveta Hlubinková
Tel.: 585 750 962, 777 432 135
E-mail: info@campanella.cz
Web: www.campanella.cz