Pedagogové a provozní pracovníci školy


Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Božová Jana – hra na klavír, t.č. MD

Bc. Bonková Pavlína, Dis. – sólový zpěv, hra na klavír

Borowská Lenka – hra na klavír

Mgr. Dvořáková Michaela – sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu, hra na klavír

Mgr. Gazdíková Elena – sólový zpěv

PhDr. Hlubinková Iveta – hudební nauka

Mgr. Hovadíková Karolína – hra na zobcovou flétnu, sborový zpěv

MgA. Hozová Helena – t.č. MD

Mgr. Kabelková Kateřina – sólový zpěv, hra na zobcovou flétnu

Kantoráková Magdaléna, DiS. – sólový zpěv

Mgr. Králová Anna – sborový zpěv, hudební nauka

Lexmaul Pavel – hra na klavír, hra na zobcovou flétnu

Majtnerová Jana – sólový zpěv

Mgr. Stašová Daniela, t. č. MD

Mgr. Přibilová Pavlína – hra na zobcovou flétnu, hra na klavír

Mgr. Polanský Lukáš, Dis. – sólový zpěv

PaedDr. Pulchertová Lena, Ph.D. – klavírní korepetice

Mgr. Stecová Anežka – hra na klavír, EKN

Mgr. Synková Jana – sborový zpěv

Mgr. Vrajová Daniela – sborový zpěv, přípravná hudební výchova

 

Provozní pracovníci:

Ing. Soorová Pavlína – ekonomka školy

Svobodová Jarmila – služba na vrátnici

Smolíková Jiřina – služba na vrátnici

Zacharová Alena – školnice/uklízečka