Zlaté pásmo pro Zelenou Campanellu, Krajská přehlídka DPS, Uničov 20.4.2018

V pátek 20. dubna 2018 se pěvecký sbor Zelená Campanella vydal reprezentovat ZUŠ CAMPANELLA na 28. ročník Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Uničově.

Zpěváci Zelené Campanelly získali v kategorii II. A (sbory ZŠ a gymnázií s rozšířenou výukou Hv, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ apod., složení dětí do 5. třídy ZŠ) zlaté pásmo a tříčlennou porotou ve složení Tomáš Motýl (předseda poroty), Vlastimil Svozil a Barbora Hanslianová (Nipos – Artama) byli velmi hezky ohodnoceni.

V soutěžním programu Zelené Campanelly zazněly úpravy lidových písní M. Raichla a P. Ebena, autorské písně J. Vičara, I. Hurníka a E. Hradeckého. Porota na soutěžním výkonu sboru ocenila vyspělý hlasový projev a čistou intonaci, suverénní vícehlasy, pěkně připravený a velmi dobře sestavený program, práci na výrazu a interpretaci jednotlivých skladeb. Ocenění sklidila také korepetitorka sboru za citlivý klavírní doprovod a sbormistryně za dirigentský projev a spolehlivé vedení sboru.

Zpěváci Zelené Campanelly si z Uničova kromě krásného ocenění přivezli domů také hezké zážitky z poslechu jiných soutěžních sborů, z muzikálku, který si pro děti připravil místní pěvecký sbor Rosička, a hezkou vzpomínku z prosluněné procházky po uničovském náměstí.

Velké poděkování patří naší korepetitorce PaedDr. Leně Pulchertové, Ph. D. za klavírní doprovod při soutěži a paní ředitelce PhDr. Ivetě Hlubinkové za pedagogický doprovod.

Zpěvákům Zelené Campanelly ke krásnému úspěchu gratulujeme a přejeme hodně dalších hezkých pěveckých zážitků.

Anna Králová, sbormistryně

Fotografie z Krajské přehlídky najdete ve fotogalerii.