Výuka od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 11. 5. 2020 otevře ZUŠ CAMPANELLA svoje prostory k individuální výuce.

Docházka Vašich dětí do ZUŠ CAMPANELLA je do konce tohoto školního roku postavena na dobrovolnosti a souhlasu Vás, rodičů. Záleží tedy na Vás – uvědomujeme si, že ne všem situace dovolí se opět do přímé výuky zapojit.

Výuka hry na klavír, hry na zobcovou flétnu a sólového zpěvu bude probíhat především dle rozvrhů, tak jak byly nastaveny do 11. 3. 2020. Pokud Vám vyučující nabídne výuku v jinou hodinu a bude-li ve Vašich možnostech této nabídky využít, domluvte se přímo s vyučujícím.
Eliminujeme tím vyšší koncentraci osob v prostorách školy v odpoledních hodinách. Vzhledem k současné situaci má každý pedagog naší školy právo se rozhodnout, zda využije možnosti učit ve své třídě již od 11. 5. 2020, anebo bude pokračovat v distanční výuce do konce května. I tím bychom rádi přispěli k postupnému rozvolňování omezujících opatření. Prosím, respektujte jejich rozhodnutí.

Kolektivní výuka sborů Mladší Campanella a Campanella bude probíhat v počtu max. 15 žáků po domluvě se sbormistryněmi.

Kolektivní výuka sboru Berunky bude do konce školního roku realizována distanční formou.

Informace k výuce hudební nauky jste obdrželi od vyučujících HN, s veškerými dotazy se obracejte na ně.

Další informace sledujte v sekci Pro rodiče.

Škola je připravena zajistit maximální bezpečnostní a hygienické podmínky pro výuku (informace jste obdrželi e-mailem).

Dle pokynů MŠMT ČR je třeba vyplnit a odevzdat čestné prohlášení. Formulář najdete níže, vyplněný jej prosím dejte dítěti, aby jej předal vyučujícímu, nebo zašlete elektronicky na info@campanella.cz.

PhDr. Iveta Hlubinková
ředitelka ZUŠ CAMPANELLA Olomouc