Ocenění a diplomy:

Napsali o nás:

CAMPANELLA V THAJSKU – A VOYAGE OF SONGS PATTAYA 2007

Olomoucké Radniční listy – srpen 2007

Olomouckou Campanellu dvakrát ověnčili v Thajsku zlatem!

Olomoucký pěvecký sbor Campanella se zúčastnil ve dnech 12.-16. července Mezinárodního sborového festivalu ve městě Pattaya v Thajsku. Prestižní festival A Voyage of Songs, pořádaný Sborovou asociací Thajska a singapurskou agenturou Tradewinds Tour, má ve světě vysoké renomé a představuje špičkovou událost, na níž obstát se ctí mohou jen sbory se špičkovým repertoárem a mistrovským výkonem.
Pětadvacet olomouckých zpěváků pod vedením sbormistra Jiřího Klimeše a v doprovodu MUDr. Ludmily Nedvědové a Ivety Hlubinkové strávilo v Thajsku téměř tři týdny; všichni se seznámili se s atraktivními reáliemi východního kontinetu (včetně krokodýlí a slonní farmy a korálových ostrovů) a mezi zúčastněnými 50 sbory suverénně zvítězili ve dvou soutěžních kategoriích. Zlato získali mezi sbory mládežnickými v kategorii D (Youth Choirs of Equal Voices) a folklórními v kategorii F (Folklore). Takového úspěchu letos nedosáhl žádný další zúčastněný sbor. Obdiv a všeobecné ovace vedly k navázání kontaktů se sbory z Číny, Filipín, Indonésie, Malajsie, Austrálie, Singapuru a Jižní Afriky a k jejich informování o festivalu Svátky písní Olomouc. Česká republika a Olomouc se zásluhou Campanelly staly předmětem zájmu a obdivu početných ctitelů hudby.
Olomoucká Campanella nemá v úmyslu usnout na vavřínech a jako v minulosti, tak i nyní velmi pečlivě doplňuje své řady talentovanými dětmi. Rodiče mohou děti ve věku 3-10 let do sboru přihlásit v budově Campanelly, Slovenská 5 v pracovní dny od 3. do 14. září od 15.00 do 16.00 hodin. Součástí přijímacího řízení je taktní ověření jejich talentu. Členství v Campanelle účinně přispívá k rozvoji dětského intelektu a ke kultivování dětské osobnosti.

CAMPANELLA V ZAHRANIČNÍM TISKU

NEBESKÝ ZPĚV ANDĚLŮ – UMĚLECKÝ ZÁŽITEK PRVNÍ TŘÍDY
……34 dívek a hochů českého sboru CAMPANELLA okouzlovalo po dvě hodiny četné posluchače svými měkkými a jasnými hlasy, ovace ve stoje byly díkem za tuto pěveckou perfektnost, děti zpívaly dvouhodinový program zpaměti a předvedly nejvyšší míru
disciplíny.

JISTOTA A VCÍTĚNÍ SE DO STYLU HUDBY
…………….Zpívaný tón by se měl v hudbě tak málo pociťovat jako světelný paprsek procházející panenkou oka, toto maximum optimální hlasové výchovy bylo zcela zřetelné při vystoupení olomouckého sboru. Mladé hlasy zněly ve všech polohách vyrovnaně,měkce,lehce a přesto byly s to opětovaně krásným krešendem, které jako by přicházelo z ničeho, zaplnit celý prostor kostela. Nic neprozrazovalo námahu, celý sbor jako by si nadšeně sám sobě naslouchal.

OVACE JEDNOHO TISÍCE HOSTŮ
……….. bralo to až dech s jakou pohotovostí dívky a chlapci přednesli své písně……..svými zvonkově jasnými hlasy okouzlili publikum.

VYNIKAJÍCÍ: OMAMNĚ KRÁSNÉ HLASY
…………..hvězdami koncertu byly bezpochyby dívky CAMPANELLY z Olomouce, okouzlily svými jasnými, ohebnými hlasy, pečlivě vytvářenými a vycvičenými.

„ANDĚLSKË A MYSTICKÉ“ – DĚTSKÝ SBOR EXCELOVAL.
………..český sbor prokázal své mimořádné umění..

ČESKÝ SBOR ZAPLNIL VŠECHNY KOUTY KOSTELA
……………..Campanella nasadila takové měřítko, kterému se bude nesnadné vyrovnat i inženýrům z DOLBY……..neuvěřitelné trojrozměrné echo , které tak zpěváci vytvořili, je možná tak věrné, jako byste je slyšeli z druhé strany Velkého kaňonu………….. nabyl jsem takový dojem, že Michelangelo by byl najal tyto děti, aby zpívaly pod jeho freskami v Sixtinské kapli.

CAMPANELLA PŘEDVEDLA SVĚTOVOU ÚROVEŇ
……………….sbor má nesmírný hlasový rozsah a sólové hlasy, kterých se člověk nemůže nabažit.Třicet dívek a tři hoši nabídli vrchol pěvecké třídy

PŘÍKLAD VELKÉHO UMĚNÍ SBOROVÉHO ZPĚVU
……..dětský sbor CAMPANELLA patří ve svém žánru k nejlepším ansámblům,které jsou v Evropě k slyšení……všichni si byli jisti, že si právě poslechli mistrovský výkon pozoruhodného dětského sboru z České republiky…jak přednes,tak vysoké tóny, tak umělecké frázování – vše se zdálo být lehké a perfektní.Nebyly to je mladé čisté hlasy, ale také disciplína, kterou fascinovali. Sbormistr Jiří Klimeš řídil sbor lehce, jako by vzletně a vesele.

ZVONKOVÉ HLASY V LODI KOSTELA……
……………hlasově zázrační zpěváci ukázali jak snadno zvládají nejvyšší výšky, s jakou vnitřní jednoduchostí přednesly Gounodovo Ave Maria, jak dovedou zacházet s tempem, a změnou rytmu, a jak neomylně dovedou zachovat linii, kterou vyžaduje současná hudba a výdržemi a vypjatou harmonií.Mimořádně vycvičeni, nanejvýš disciplinovaní, s dětskou vážností upsaní klasické hudbě.