Výuka aktuálně 14. – 30. 10. 2020

Výuka v ZUŠ CAMPANELLA bude probíhat v uvedených dnech distanční formou.

Pěvecké zkoušky sborů se nekonají do 30. 10.

Next