Vystoupení pro seniory (Náměšť na Hané, Prostějov, 24.5.2018)

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc se i v letošním roce zúčastnila celostátní akce „ZUŠ Open“, která je projektem Nadačního fondu Magdalény Kožené ve spolupráci s AZUŠ ČR. Celostátní happening se uskutečnil ve čtvrtek 24. 5. 2018.

Pěvecké oddělení Zelená Campanella se do letošního projektu zapojila dvěma vystoupeními pro seniory. První vystoupení se konalo v Domově seniorů František v Náměšti na Hané a druhé v Domově seniorů na Nerudově ulici v Prostějově. Vystoupení pěveckého sboru pod vedením Anny Králové a za klavírního doprovodu Jana Bernátka bylo doplněno o instrumentální vystoupení hry na zobcovou flétnu, které zaznělo v podání Filipa Horáka (1. roč.) a Anežky Králové (3. roč.) – oba žáci ze třídy Kateřiny Kabelkové.

Vystoupení v  obou domovech seniorů proběhla v příjemném duchu a zpěváci i instrumentalisté sklidili od posluchačů pěkné uznání a poděkování za krásné vystoupení. Jsme rádi, že jsme seniory zpěvem a hraním potěšili!

Anna Králová, sbormistryně