Výlet do ZOO Sv. Kopeček

Ve čtvrtek 20. 6. zorganizovali Pavlína Bonková a Lukáš Polanský výlet pro své žáky do ZOO na Sv. Kopečku.
Z fotografií je patrné, že si všichni akci náramně užili 🙂