Výchovné koncerty pro žáky 1. tříd ZŠ (Reduta, 20.12.2017)

Ve středu 20. 12. 2017 se v sále Moravské filharmonie uskutečnily dva výchovné koncerty pro děti 1. tříd ZŠ. Zpěváčci Zelené Campanelly pro děti připravili program s názvem S písničkou po celý rok aneb Jaro, léto, podzim, zima, s písničkou je vždycky prima!  Malé posluchače jsme prostřednictvím sborových písní na chvíli zavedli do světa hudby a hravou formou je seznámili se základními pojmy hudební teorie.  Klavírní doprovod zazněl v podání PaedDr. Leny Pulchertové, Ph.D. , programem děti provedla Mgr. Anna Králová.

Po koncertech (po malém odpočinutí si a občerstvení se) si pak také zpěváčci zopakovali svoje vědomosti z hudební teorie formou vzájemné spolupráce starších zpěváků s mladšími a předvánočně jsme se rozloučili v prostorách ZUŠ CAMPANELLA.