Úspěch žáků na Polsko – České soutěžní přehlídce nejmladších flétnistů, 21. 3. 2018 (Glucholazy, Polsko)

Polsko – Česká soutěžní přehlídka nejmladších flétnistů, Glucholazy, Polsko (21.3.2018)

Ve středu 21. března 2018 se čtyři žáci naší školy v doprovodu svých pedagogů, Mgr. Michaely Dvořákové a Bc. Pavlíny Bonkové, DiS., vydali reprezentovat ZUŠ CAMPANELLA na Polsko – Českou soutěžní přehlídku nejmladších flétnistů do polských Glucholaz.

Všichni žáci, včetně pedagogů, si přivezli krásná ocenění.

Eva Malinková získala v nejmladší kategorii (do 8 let) 3. místo, František Zapletal byl v mladší kategorii (do 10 let) oceněn 1. místem a byl vybrán, aby svou hru předvedl také na koncertě vítězů, Jana Fišerová získala v mladší kategorii (10 let) čestné uznání a Dana Kylarová získala ve své kategorii (10 – 15 let) 2. místo.

Bc. Pavlína Bonková, DiS. byla oceněna diplomem za klavírní doprovod a Mgr. Michele Dvořákové udělila porota ocenění za pedagogické vedení žáků.

Celá soutěžní přehlídka probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Naši žáci i pedagogové získali za své výkony nejen ocenění v podobě diplomů, ale také uznání a gratulaci jak od poroty, tak i od ostatních zúčastněných pedagogů.

Žákům i pedagogům ke krásným úspěchům gratulujeme!