9. – 13. 8. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BERUNEK

V budově Campanella, Slovenská 5

Cena: 1800,- Kč, splatnost: 3. 8. 2021 na účet Spolku 2000727831/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

Letáček:

9. – 20. 8. 2021 LETNÍ PĚVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ CAMPANELLY – CHATA DOUBRAVKA

Při odjezdu odevzdáte 3 dokumenty: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, Lékařský posudek ne starší než 2 roky a Potvrzení o negativním PCR testu ne starší než 7 dní.

Plně očkované osoby nemusí dokládat PCR test 14 dní od druhé dávky vakcíny. První dávka nestačí.

Přehled testovacích míst na https://testovani.uzis.cz/ + testovací místa u obchodních center…

Dokumenty ke stažení:

23. – 27. 8. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MLADŠÍ CAMPANELLY

V budově Campanella, Slovenská 5

Cena: 1800,- Kč, splatnost: 3. 8. 2021 na účet Spolku 2000727831/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

Letáček: