Společný koncert sborů – Skřivánek B, Vlčí máky a Zelená Campanella (8.6.2018)

V pátek 8. 6. do Olomouce zavítali naši milí hosté – pěvecké sbory přípravných oddělení ze ZUŠ Jitro z Hradce Králové, se kterými máme díky výměnným pobytům sborů spřátelené vazby.

Na společném koncertě, který se konal v krásném prostoru Vlastivědného muzea v sále Václava III., vystoupily pěvecké sbory Skřivánek B pod vedením Lenky Plašilové, Vlčí máky pod vedením Lucie Gregorovič Fárové a Zelená Campanella pod vedením Anny Králové. Klavírní doprovod zazněl v podání Leny Pulchertové a Lucie Gregorovič Fárové.

Milou atmosféru koncertu završila v závěru společně zazpívaná lidová píseň Černé oči děte spát v úpravě Milana Uherka. Hostům z Hradce Králové děkujeme za hezké chvíle na společném koncertu a budeme se těšit na další milé setkání!

Anna Králová, sbormistryně