Přihláška

Klikněte prosím na následující odkaz a vyplňte přihlášku:

Přihláška ke studiu – Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

Přihláška je určena pro nové žáky, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením a začnou navštěvovat ZUŠ CAMPANELLA Olomouc od 1. 9. 2020. 

Zápisový list

Zápisový list je určen pro stávající žáky školy. Vyplněný a podepsaný zápisový list odevzdejte vyučujícím.