Omlouvání z výuky – upozornění

Vážení rodiče, dbejte na omlouvání Vašich dětí z důvodu nepřítomnosti ve výuce v ZUŠ CAMPANELLA. Povinností zákonného zástupce žáka je omlouvat jeho nepřítomnost předem, a to telefonicky, SMS, elektronickou omluvenkou z webu, e-mailem nebo osobně (viz Školní řád část I, bod 6). A je zcela nepřípustné, aby se žák omlouval svému vyučujícímu sám. Děkuji za pochopení.

PhDr. Iveta Hlubinková, ředitelka ZUŠ CAMPANELLA Olomouc