Broučci

V oddělení Broučků můžete najít ty nejmenší zpěváčky – děti ve věku od 3 do 6 let. Skupina padesáti až šedesáti dětí se schází jednou týdně, vždy v úterý od 16.15 do 17.00. Společně se učí nové písničky nebo si opakují písně, které už umí od rodičů nebo z mateřské školy. Hodina musí být vždy zábavná, plná povídání, pohádek a obrázků. Kromě zpěvu trénují malí zpěváčci také rytmus a někdy si rádi i společně zatancují. Pokroky dětí jsou vidět na veřejných koncertech, které pořádá ZUŠ CAMPANELLA a Spolek rodičů a přátel školy třikrát až čtyřikrát do roka. Díky chuti a roztomilosti malých zpěváků se tak daří předávat radost z hudby všem přítomným.

Pravidelné zkoušky se konají každé úterý 16.15 – 17.00.

Sbormistryně

teacher
Daniela Vrajová

vrajova@campanella.cz