Berunky

V tomto oddělení najdete žáky prvních a druhých tříd. Jsou to pokročilejší zpěváci, kteří se na práci těší a dokáží se již dobře soustředit. Velká část dětí přichází z oddělení Broučků předškoláků, odkud už mají vštípeny základní pěvecké dovednosti. Vítáme však také nové zpěváky, kteří přinášejí do sboru nové nadšení. Pěvecká zkouška Berunek probíhá v úterý od 17.00 do 18.00 hodin. U těchto zpěváčků jsou rozvíjeny také rytmické, intonační a pohybové dovednosti. Začínající školáci zpívají veselé a zábavné písničky, které dokáží vždy navodit příjemnou náladu.

Pravidelné zkoušky se konají v úterý od 17.00 do 18 hodin.

Sbormistryně

teacher
Daniela Vrajová

vrajova@campanella.cz