Olomoucký zvoneček – 1. ročník soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu

Ve čtvrtek 7. 3. proběhla soutěž v sólovém zpěvu pro žáky ZUŠ CAMPANELLA ve věku 7 – 12 let. Soutěže se zúčastnilo 29 zpěváků.

Sedm soutěžících získalo 1. místo, desetkrát bylo uděleno 2. a 3. místo, a dvě čestná uznání. Porota ve složení Jiří Přibyl, Ivana Mikesková, Jana Synková a Daniela Vrajová udělila také 4 zvláštní ceny: Cenu nejmladšího účastníka soutěže obdržela Jana Milerová, Cenu za nejlepší interperetaci lidové písně získala Lucie Kudrnová, Cena za nejlepší interpretaci umělé písně byla udělena Dianě Shariffové. Cenu za nejlepší interpretaci a přirozený projev získala Michaela Jančíková. Všem oceněným gratulujeme.Na celý průběh soutěže dohlížela tajemnice poroty Anna Králová.

Velký dík patří také rodičům, kteří se zodpovědně ujali sponzorské role a podpořili konání soutěže zajištěním bohatého občerstvení a poskytnutím drobných dárků pro soutěžící.

Ceny do soutěže – úžasné keramické zvonečky – vyrobila ve své keramické dílně TAWA paní Pavla Outlá. Děkujeme.

Záznam ze soutěže najdete během několika dní v sekci Pro rodiče.