Mimořádné opatření – uzavření škol od 11. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků ZUŠ CAMPANELLA Olomouc,

s odvoláním na závěry Bezpečnostní rady ČR (i závěry Bezpečností rady Olomouckého kraje) dochází s platností od 11. 3. 2020 k uzavření všech základních (včetně ZUŠ), středních a vyšších odborných škol, středisek volného času.

Uzavření se týká i všech školských zařízení, jejichž činnost uvedené školy vykonávají (školní družiny, školní kluby, domovy mládeže, internáty). Toto mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů včetně všech akcí organizovaných školou.

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že ani v ZUŠ CAMPANELLA Olomouc nebude probíhat výuka, a to od středy 11. 3. do odvolání. Datum ukončení mimořádných opatření vyplyne z vývoje celkové situace.
Děkuji za pochopení a přeji nám všem, ať situaci zvládneme a brzy se zase potkáme ve třídách a sálech školy.

PhDr. Iveta Hlubinková, ředitelka školy