Informace k závěrečným testům z hudební nauky

Závěrečné testy z Hudební nauky budou probíhat následovně:

  • v týdnu od 27. – 30. května 2019 v hodinách hudební nauky (žáci navštěvující hodiny HN)
  • v týdnu 3. – 6. června 2019 žáci individuálního studia (termíny zveřejněny na nástěnce v kanceláři školy)