Důležité upozornění – dbejte prosím zvýšené opatrnosti před budovou ZUŠ CAMPANELLA v ulici Sokolská. Před budovou se otáčí tramvaje.