Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky, Mšeno, 24. 3. 2018

V sobotu 24. března 2018 se konala Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky, kterou pořádá Základní umělecká škola Mšeno. Soutěže se zúčastnily tři žákyně naší školy – Ivana Muroňová, Lucie Kudrnová a Anežka Procházková. Z dvaceti tří účastníků se Lucie Kudrnová umístila na 3. místě a získala také ocenění za nejlepší provedení lidové písně Zazpívej, slavíčku, vesele od F. Sládka. Korepetici našim žákyním zajistila Bc. Pavlína Bonková, DiS., která byla porotou oceněna za nejcitlivější klavírní doprovod.

Žákyně na soutěž připravila a do Mšena také doprovodila Mgr. Michaela Dvořáková.

Za reprezentaci ZUŠ CAMPANELLA všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k získaným oceněním!