Vážení rodiče, dbejte na omlouvání Vašich dětí z důvodu nepřítomnosti ve výuce v ZUŠ CAMPANELLA. Povinností zákonného zástupce žáka je omlouvat jeho nepřítomnost předem, a to telefonicky, SMS, elektronickou omluvenkou z webu, e-mailem nebo osobně (viz (Školní řád část I, bod 6). A je zcela nepřípustné, aby se žák omlouval 
Číst více
Termíny plánovaných akcí na 2. pololetí šk. roku 2018/2019 v PDF
Číst více
organizační zabezpeč_ 2019_2020
Číst více
Informace o zpracování osobních údajů: Obecná informace o zpracování osobních údajů
Číst více