Vážení rodiče, dbejte na omlouvání Vašich dětí z důvodu nepřítomnosti ve výuce v ZUŠ CAMPANELLA. Povinností zákonného zástupce žáka je omlouvat jeho nepřítomnost předem, a to telefonicky, SMS, elektronickou omluvenkou z webu, e-mailem nebo osobně (viz Školní řád část I, bod 6). A je zcela 
Číst více
Užijte si prázdniny!
Číst více
Informace o zpracování osobních údajů: Obecná informace o zpracování osobních údajů
Číst více