Hlavní sbor CAMPANELLA se zúčastnil festivalu V. Figuša-Bystrého v Banské Bystrici a vystoupil na podzimním koncertě na Zvolenském zámku.
Číst více
Sborový koncert ke 100. výročí vzniku republiky – záznam koncertu  
Číst více
Ella Mikulášová získala I. cenu v kategorii I.A. Lucie Kudrnová získala čestné uznání v kategorii D dívky.
Číst více
V pátek 8. 6. do Olomouce zavítali naši milí hosté – pěvecké sbory přípravných oddělení ze ZUŠ Jitro z Hradce Králové, se kterými máme díky výměnným pobytům sborů spřátelené vazby. Na společném koncertě, který se konal v krásném prostoru Vlastivědného muzea v sále Václava III., vystoupily pěvecké sbory Skřivánek 
Číst více
Letošní mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc byl zahájen sborovým koncertem ve čtvrtek 31. 5. 2018. Koncert byl věnován památce zakladatele festivalu, sbormistra a pedagoga pana Jiřího Klimeše. Na přání organizátorů byly účinkujícími dva sbory ZUŠ CAMPANELLA – Broučci předškoláci a hlavní sbor CAMPANELLA. 
Číst více