Fotografie z dopoledního vystoupení Červené Campanelly pro aktivní seniory a záznam z odpolední prezentace ZUŠ CAMPANELLA v rámci akce ZUŠ Open, můžete zhlédnout zde:  
Read more
Fotografie z výměnného pobytu hradeckých zpěváčků v Olomouci , krátkou zprávu z výměny sborů a záznam z koncertu sborů dne 19.5.2017 v Kapli E. Pöttinga najdete zde: Výměnný pobyt pěveckých sborů Olomouc -Hradec Králové 2017
Read more
Ve středu 26. 4. 2017 se pěvecké oddělení BERUNKY pod vedením sbormistryně Dainely Vrajové vydalo reprezentovat ZUŠ CAMPANELLA na Perníkový festiválek dětských pěveckých sborů do Pardubic. Více informací zde ve zprávě: Perníkový festiválek, Pardubice 26.4.2017    
Read more