Statutární město Olomouc požádalo ZUŠ Campanella o kulturní vystoupení na Plese seniorů, který se konal 25 . 2. 2015 na Floře v prostorách pavilonu A. O dvacetiminutové pěvecké vystoupení se postaral sbor Zelená Campanella pod vedením Anny Králové a za klavírního doprovodu Leny Pulchertové.  
Read more