V oddělení Broučků můžete najít ty nejmenší zpěváčky, tedy děti ve věku od 3 do 6 let. Skupina padesáti až šedesáti dětí se schází jednou týdně, vždy v úterý od 16.15 do 17.00. Společně se  učíme nové písničky nebo si opakujeme písně, které  už  děti umí od rodičů. Hodina  musí být vždy zábavná, plná povídání, pohádek a  obrázků. Kromě zpěvu trénujeme také rytmus a rádi si společně zatancujeme. Pokroky dětí pak  mohou zhodnotit jejich  rodiče  na koncertech, které  pořádáme třikrát až čtyřikrát do roka. Díky chuti a roztomilosti malých zpěváků se nám daří předat radost z hudby i  všem přítomným.

Oddělení Broučků řídí sbormistryně Daniela Vrajová.

Pravidelné zkoušky se konají každé úterý 16.15 – 17.00.